BUDDHA TOUR Tokyo / Nikko / Yokohama / Kamakura 5N6D(JVA)

posted in: TOUR | 0

Nikko

 

BUDDHA TOUR Tokyo / Nikko / Yokohama / Kamakura 5N6D(JVA)

  • AREA :  Tokyo, Yamanashi, Ibaraki, Tochigi
  • Theme :  Buddha, World heritage and shopping

 

[Tour itinerary]

DateAreaTransferItinerary MealStay
Day1Cambodiai-planeAPT - NRTD: -
Day2Tokyo
Tochigi
i-busNikko Toshogu
Shinkyo
Kegon Water fall
NikkoB:◯
L:◯
D:◯
Nikko
Day3Ibarakii-busMito Kairakuen
JAXA
USHIKUDaibutsu
ushiku_daibutsu_600B:◯
L:◯
D:◯
Ushiku
Day4Yamanashi
Kanagawa
i-trainMt. Fuji(Fuji Bussharitou Heiwa Park)
Gotemba Outlet
Kamakura(Kotokuin, Tsurugaoka Hachimangu)
Yokohama(China Town, Yamashita Park)
fujiB:◯
L:◯
D:◯
Yokohama
Day5Tokyo
i-busOdaiba
Shinjyuku
Government office tower
Imperial palace
Asakusa
Ginza(shopping)
imperial-palaceB:◯
L:◯
D:◯
Narita
Day6Tokyo
Cambodia
i-planeB: -

 

 

[Price]
contact us.