ការណែនាំ

ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ ទីក្រុងតូក្យូ ភ្នំហ្វូជី​ ទីក្រុងក្យូតុ ទីក្រុងអូសាកា ទីក្រុងណារ៉ា 5N6D (TAS)

ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ ទីក្រុងតូក្យូ ភ្នំហ្វូជី ទីក្រុងក្យូតុ ទីក្រុងអូសាកា ទីក្រុងណារ៉ា 5N6D (TAS) តំបន់:ទីក្រុងតូក្យូ ខេត្តយ៉ាម៉ាណាស៊ិ ទីក្រុងក្យូតុ ទីក្រុងអូសាកា ទីក្រុងណារ៉ា ប្រធានបទ ៖ បេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក និង ការដើរទិញឥវ៉ាន់ ទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ READ MORE

សព្វថ្ងៃនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី រួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ បើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបពីឆ្នាំមុនៗ យើងឃើញថា ការស្នើសុំធ្វើទិដ្ឋាការទៅប្រទេសជប៉ុន គឺមានភាពងាយស្រួលជាងមុន។ ហេតុដូច្នេះហើយ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និង ផ្តល់ភាពរីករាយដល់ដំណើរកម្សាន្តរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំង ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មដល់លោកអ្នកដូចខាងក្រោម ៖

 

  • ដំណើរកម្សាន្តជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន ឫ ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
  • ដំណើរកម្សាន្តលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្ម
  • ការរៀបចំទិដ្ឋាការ
  • ការរៀបចំដំណើរកម្សាន្តជាលក្ខណៈក្រុម ឬ ឯកជន
  • ការរៀបចំដំណើរកម្សាន្តផ្សេងៗ។

 

សម្គាល់ ៖ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័តមានលំអិត។

 

យើងក៏មានទទួលរៀបចំដំណើរកម្សាន្តឯកជនតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ សូមធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ!!

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបុគ្គលិកជាជនជាតិជប៉ុន និង បុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏ធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរយះពេលយូរផងដែរ។